Database Summary

Obduro heeft in opdracht van The University of Sydney een tool ontwikkeld om de structuur van een Heurist database te visualiseren.

In een Heurist database kunnen gebruikers hun eigen record types maken en deze vervolgens aan elkaar koppelen. De ontwikkelde tool genereerd een overzicht hoe de interne structuur van de database er uit ziet.

De tabel aan de linkerkant laat zien welke record types er in de database gebruikt worden. De gegevens zijn gesorteerd op aantal en vervolgens gesorteerd op alfabetische volgorde.

De visualisatie aan de rechterkant laat alle connecties zien tussen de geselecteerde record types. De dikte van de lijnen is gebaseerd op het aantal connecties. De radius van de cirkel rondom het record type is gebaseerd op het aantal keren dat dit record type is gebruikt.

Boven de visualisatie is een settings bar te vinden waar gebruikers de visuele weergave kunnen wijzigen. Alle kleuren kunnen aangepast worden, de tekst grootte kan veranderd worden, etc.

De database unamc_ExecutionBallads bevat records gerelateerd aan zogenaamde “Execution Ballads”. In totaal bevat de database 1409 records. De Spring Diagram kan alle connecties tussen deze records weergeven.
Database Summary voor Book_Of_Remembrance_Online